Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning wordt aangeboden om mantelzorgers te helpen hun zorg taken zo lang mogelijk goed en gezond uit te kunnen voeren. Zo kan het voorkomen dat de mantelzorger zelf moeite krijgt met het combineren van zorg, en het eigen gezin of werk. Voor deze zaken en andere vragen kunt u opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen.

Stresstest

  • Ik heb nooit voldoende rust
  • Ik heb niet genoeg tijd voor mezelf
  • Ik heb onvoldoende tijd voor contact met familie en vrienden
  • Ik voel mij schuldig over de situatie
  • Ik kan niet meer alleen weg van huis
  • Ik heb ruzie met degene waar ik voor zorg of de rest van de familie
  • Ik huil iedere dag
  • Ik maak mij zorgen over de financiën
  • Mijn eigen gezondheid gaat achteruit

Antwoord u op een aantal vragen JA in bovenstaande test, neem dan in ieder geval contact op met het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen.


Individuele ondersteuning

Mantelzorgers en diegene die mantelzorghulp ontvangen kunnen met allerlei vragen of een luisterend oor terecht bij de mantelzorgcoördinator. Zij kunnen soms hulp gebruiken bij het uitzoeken van diverse regelingen bij gemeente, zorgverzekeraar en andere organisaties. Of gewoon eens willen praten met anderen over de zorg en de gevolgen ervan. 

Contactgroepen

Een aantal maal per jaar worden ontspannende/recreatieve of educatieve activiteiten georganiseerd voor de deelnemers aan deze groepen. Op deze wijze kunnen mantelzorgers ontspannen en in een sfeer van herkenning praten over de zaken die je als mantelzorger tegenkomt. Informeer naar de diverse groepen en programma’s.

Mantelzorgcafés

Deze bijeenkomsten hebben een informatief programma met aansluitend de mogelijkheid andere mantelzorgers en/of aanwezige professionals te spreken. Mantelzorgers die bij Steunpunt Mantelzorg Steenbergen geregistreerd staan ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Mantelzorgcafés worden ook bekend gemaakt bij diverse media.

Vrijwillige inzet thuis/respijtzorg

Om mantelzorgers enige tijd te ontlasten of de mogelijkheid te geven om zonder zorgen de deur uit te gaan, kan de coördinator respijtzorg organiseren. De coördinator gaat in overleg met de mantelzorger en indien mogelijk de cliënt, een vrijwilliger matchen, die na zorgvuldige overdracht de taken van de mantelzorger tijdelijk overneemt. 

 

 

 

Mantelzorgwaardering

Erkenning en waardering voor de mantelzorgwerkzaamheden is belangrijk. Zowel Steunpunt Mantelzorg Steenbergen als de gemeente Steenbergen waarderen de inzet van mantelzorgers.
Om hieraan uiting te geven wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd rondom de Dag van de Mantelzorg in november. Ook geeft de gemeente Steenbergen een blijk van waardering in de vorm van de 'Samen in Steenbergen'-cadeaupas. Voor meer informatie over aanmelding, acties en mogelijkheden van de pas kunt u kijken op de website Samen in Steenbergen. Lees ook het nieuwsbericht over de mantelzorgwaardering 2020.

Workshop, trainingen en voorlichting

Via korte trainingen, workshops of voorlichtingsbijeenkomsten bieden we mantelzorgers informatie, inzicht of vaardigheden die hen kunnen helpen hun zorgtaken uit te voeren. 

Wanneer is het nodig om contact op te nemen?

Het is nooit te vroeg om contact op te nemen. In gesprek met de mantelzorgcoördinator krijgt u inzicht in uw mantelzorgsituatie nu en in de toekomst. U kunt dan vooruitplannen, zaken bespreken en (laten) vastleggen voor en met uw zorgvrager. Wellicht komt u tot het besef dat u alles goed onder controle heeft, dat is dan weer een hele geruststelling.

Meer informatie?

Wilt u contact met Steunpunt Mantelzorg Steenbergen? U kunt langskomen op de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen, maar u kunt ons ook telefonisch en per mail bereiken. Bel ons op 0167 - 750 850 of mail naar mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.nl

Magazine MantelzorgNL

Lees de speciale uitgave van MantelKRACHT, voorjaar 2021. Deze editie kwam tot stand i.s.m. BWI, Mantelzorg Bergen op Zoom en Steunpunt Mantelzorg Steenbergen. 

Stel uw vraag