Nieuws

Buurtbemiddeling helpt bij conflicten

Voor veel inwoners is het vanzelfsprekend dat zij zich veilig en prettig voelen in hun eigen straat of buurt. Toch is dit niet altijd het geval. Soms ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Buurtbemiddeling ondersteunt inwoners die problemen ervaren met hun buren waar ze zelf niet uitkomen. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren? Bekijk dan de vacature voor coördinator buurtbemiddeling in Bergen op Zoom of word vrijwilliger!

Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld bij allerlei soorten problemen tussen buren. Van geluidsoverlast tot pesterijen en lastig vallen. Huub Kurvers is coördinator van de Buurtbemiddeling in Steenbergen. “Dit werk geeft mij heel veel voldoening. Door onze inzet zie ik dat inwoners weer in gesprek gaan met elkaar en meer begrip krijgen voor de situatie van de ander. Als onpartijdige tussenpersoon helpen we mensen om samen na te denken over mogelijke oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Bij driekwart van alle bemiddelingen komen we uiteindelijk tot een langdurige oplossing. Dat is een mooi resultaat en laat zien dat deze aanpak werkt.”

Gratis bemiddeling

"Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor iedereen die problemen heeft met de buren of buurtgenoten. Je moet wel bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. Je kunt ons inschakelen bij onder andere overlast van huisdieren, harde muziek, pesterijen, een conflict over erfafscheidingen en vernielingen. Onze werkwijze is oplossingsgericht. Samen kijken we naar oplossingen die nuttig zijn in de desbetreffende situatie."

Met respect

Het team Buurtbemiddeling bestaat uit vrijwilligers. Zij zijn opgeleid in en hebben veel ervaring met het bemiddelen van conflictsituaties. De bemiddelaars hebben een onpartijdige houding, zij respecteren mensen en hun verschillende leefwijzen/culturen en ze houden informatie geheim. Bij buurtbemiddeling blijven politie en justitie buiten beeld.

Zelf bemiddelaar worden

Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten als bemiddelaar. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl. Daarnaast is er momenteel een vacature voor een coördinator Buurtbemiddeling in Bergen op Zoom. Bekijk de vacature

Stel uw vraag