Nieuws

Buurtbemiddeling Steenbergen zoekt nieuwe vrijwillige bemiddelaars

Het is voor veel mensen vanzelfsprekend, ‘je veilig en prettig voelen in je eigen straat of buurt’. Toch is dit bij een kwart van de Nederlanders niet het geval omdat er ergernissen van of meningsverschillen met de buren zijn.

Ons team van 8 bemiddelaars biedt ondersteuning aan bewoners die problemen met hun buren ervaren. Wij willen dit team graag gaan uitbreiden.

De problemen die onder de bewoners spelen zijn erg divers; van geluidsoverlast tot pesten, plagen en lastig vallen. Het lukt onze bemiddelaars jaar in jaar uit weer om driekwart van de aanmeldingen met succes af te ronden.

Steenbergse bemiddelaar

Bemiddelaars zijn speciaal getraind in gespreksvoering en conflicthantering. De ondersteuning van de bemiddelaars bestaat in eerste instantie uit een kennismakingsgesprek met elk van de betrokken partijen. De bemiddelaars kijken vervolgens samen met de bewoners en de coördinator naar de mogelijkheden om het traject te vervolgen. De volgende stap is vaak een bemiddelingsgesprek waarin de bemiddelaars een ondersteunende rol hebben. Bewoners gaan zelf het gesprek met hun buren aan om tot een oplossing te komen. Dit is de meest effectieve en duurzame manier. De bemiddelaars zorgen tijdens de bemiddeling dat beide partijen hun verhaal kunnen doen, waarbij emoties geuit mogen worden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor begrip en het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Ondersteun bewoners eigen regio

Heeft u interesse in het bemiddelaarschap en wilt u bijdragen aan een betere leefbaarheid in Steenbergen en omgeving? Of kent u iemand binnen uw omgeving die hier zeer geschikt voor is? Wilt u uw eigen communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen en deze inzetten om mensen te ondersteunen? Meld u dan snel aan als bemiddelaar! U krijgt van Buurtbemiddeling Steenbergen een driedaagse erkende training tot bemiddelaar en wordt geprikkeld u verder te ontwikkelen middels verdiepende trainingen en intervisies.

Contact

Neem contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling Steenbergen, Pascal Vos, te bereiken op 06-58990383 of buurtbemiddelingsteenbergen@wijzijntraversegroep.nl.

Stel uw vraag