Nieuws

Buurtpreventie draagt bij aan een veilige buurt

Buurtpreventie heeft alles te maken met het open houden van ogen en oren en gespitst zijn op verdachte situaties in de eigen woon- en leefomgeving. Doel ervan is het creëren en in stand houden van een veilige, leefbare buurt waar sprake is van een goede sociale cohesie.

Met buurtpreventie zorgen bewoners, politie en gemeente ervoor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde, maar in bijzonder woninginbraken worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of het dorp waar men woont. Het is zeker niet de bedoeling van buurtpreventie om “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé leven van anderen.

Wat is buurtpreventie niet?

Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken, bevoegdheden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als iedere andere bewoner. Buurtpreventieteams zijn dus geen burgerwachten!

Lees meer op de website van buurtpreventie Steenbergen

Stel uw vraag