Nieuws

Financiële tips #5: de zoektocht naar een geschikte zorgverzekering

Het einde van 2023 komt in zicht. Dit betekent voor veel mensen dat ze hun zorgverzekering nog eens tegen het licht willen houden. Waar doe je goed aan in 2023? Wij helpen je op weg.

De basisverzekering
De overheid stelt ieder jaar de basisverzekering samen. Het basispakket is hierdoor bij iedere zorgverzekering hetzelfde. De basisverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht.

Huidige polis
In november ontvang je van je huidige zorgverzekering je nieuwe polis voor 2023. Bekijk deze goed. De zorgverzekeraar kan de polisvoorwaarden ieder jaar aanpassen. Wat in 2022 vergoed werd, hoeft in 2023 dus mogelijk niet meer vergoed te worden.  

Zorgbehoefte
Ga bij jezelf na welke zorg je in 2023 denkt nodig te hebben. Verwacht je zorg te gaan gebruiken die niet in het basispakket zit? Bijvoorbeeld bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of aanvullende kraamzorg? Maak dan de afweging of je deze zorg zelf gaat betalen of dat de kosten van een aanvullende verzekering in verhouding lager zijn. Let wel goed op hoe hoog de vergoeding is die je ontvangt op deze zorg.

Nieuwe polis of huidige polis aanpassen?
Voldoet je zorgpolis niet meer aan je wensen? Dan kan je je huidige zorgpolis aanpassen óf overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Indien je overstapt, zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude zorgverzekering op. Als je zelf uiterlijk op 31 december je zorgpolis opzegt, heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten.

Contracten met zorgverleners
Heb je de voorkeur voor een bepaalde zorgverlener? Controleer dan ook of je zorgverzekering een contract heeft met hem of haar. En of er in die contracten afspraken staan over het maximaal aantal behandelingen? Als dat zo is, loop je het risico dat je ergens in 2022 de zorg zelf te moeten gaan betalen.

Hulpmiddel in deze zoektocht
Niet iedere zorgverzekeringswebsite is onafhankelijk. Een onafhankelijke website is: www.zorgkiezer.nl

Stel uw vraag