Nieuws

Geweld hoort nergens thuis

Ruim 3 jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage van het programma blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Het programmateam spreekt de complimenten uit aan alle betrokkenen die in samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau resultaten hebben geboekt. De successen bij het eerder in beeld brengen en stoppen van geweld worden alom toegeschreven aan de regionale insteek, met landelijk commitment en ondersteuning maar zonder opgelegde blauwdruk. In de regio West-Brabant wordt hier onder andere door WijZijn Traverse Groep invulling aan gegeven.

Edwin van Hoogstraten, aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld

Edwin van Hoogstraten werkt bijna 20 jaar als Maatschappelijk werker bij WijZijn Traverse Groep en is tevens aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld. "Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is, zowel binnen de organisatie maar ook breder binnen alle gemeenten. We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik zorg dat we de deskundigheid op dit gebied borgen maar ook dat het thema op de agenda staat. Dat is waar ik mij hard voor maak. Ik ben pas echt tevreden als huiselijk geweld niet meer bestaat. Misschien is het een utopie maar het is een ambitie die ik nastreef.”

In de video Geweld hoort nergens thuis worden de doelen van het programma, de samenwerking en ervaringen bij de aanpak van huiselijk geweld toegelicht. Ook Edwin komt hierin aan het woord en deelt zijn ervaringen.

Stel uw vraag