Nieuws

Psysalon op 26 juni: Waar kan ik terecht bij psychische problemen?

Bijna de helft van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Gelukkig zijn deze psychische problemen dikwijls van voorbijgaande aard, die met de juiste behandelingen soms vanzelf over gaan. Maar waar kunnen we terecht met psychische klachten? Moeten we altijd worden opgenomen? Wat zijn de procedures? Wat zijn de mogelijkheden?

Voor het antwoord op deze en andere vragen wordt op woensdag 26 juni om 14.00 uur de eerste Psysalon in Steenbergen gehouden. De bijeenkomst is in de bibliotheek, Blauwstraat 30. Deelname is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

In deze psysalon zal een praktijkondersteunster GGZ vertellen over haar werk. Een praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er speelt en bespreekt de mogelijke vervolgstappen. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan, voordat er eventueel wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. Ook zullen 2 ervaringsdeskundigen vertellen over hun werk bij een FACT team en de inlopen. FACT is een afkorting voor 'Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden geboden, dat wil zeggen zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

Wees welkom

De Psysalon is een ontmoetingsplaats voor de naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar mensen die belangstelling hebben voor psychiatrie, geïnteresseerd zijn in het onderwerp, professionals en personen met een psychische kwetsbaarheid zijn welkom.
De psysalon wordt gehouden in de bibliotheek in Steenbergen op woensdagmiddag. Het begint om 14.00 uur. Deelname is gratis. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Familieleden van psychiatrische patiënten in West-Noordbrabant in combinatie met het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen.

Stel uw vraag