Nieuws

Steenbergse aandachtsplekken in beeld

Welke plekken in Gemeente Steenbergen verdienen extra aandacht? Met deze vraag is Kernteam Steenbergen van WijZijn Steenbergen aan de slag gegaan. Medewerkers van jongerenwerk, maatschappelijk werk en welzijnswerk van WijZijn Steenbergen zullen op dinsdag 20 september, met diverse genodigden, een wandeltocht organiseren om deze ‘hotspots’ te bezoeken. Op deze plekken kunnen bewoners aansluiten om over de punten in gesprek te gaan.  

Deze wandeltocht is de aftrap van het project ‘Steenbergse kernen in beeld’. Jessy van Hooydonck (Sociaal Werker bij WijZijn Steenbergen): ‘Het doel van deze wandeltocht is om extra informatie op te halen en te delen over deze plekken. Hierdoor hopen we dat we gezamenlijk tot een plan kunnen komen en de problemen (deels) op te lossen’.  

Genodigden  
Jessy van Hooydonck: ‘We zijn blij dat diverse partijen al hebben toegezegd mee te lopen. Denk bijvoorbeeld aan leden van Stadsraad Steenbergen, leden van de  buurtpreventieteams, wijkzuster van Surplus en de wijkagent. We zijn te herkennen aan onze felle gele hesjes. Bewoners, die graag iets willen delen over deze punten, nodigen we van harte uit om aan te sluiten’.  

Route 
‘Om 10.30 uur vertrekken we vanaf Vraagwijzer in Steenbergen richting de Wisselkom. Hier arriveren we om 10.50. In de Wisselkom zijn diverse witte bollen aanwezig, die hinder veroorzaken. Om 11.00 uur zijn we bij het grasveld aan het Kwartier. Het volgende punt is het kruispunt Kwartier/Watertorenweg. Hier zijn wij om 11.15 uur. Een klein stukje verder, aan de Watertorenweg, is de ingang van het voetgangs-/fietspad naast de Dinteloordseweg. Hier staan wij om 11.25 uur om te praten over eventuele verlichting. Om 11.45 uur staan we op de kruising Krommeweg/Wipstraat/Wouwsestraat. Na dit punt lopen we naar het Jeugdhonk, waar we om 12.00 uur zullen zijn. De Wei is het laatste punt, hier zullen we om 12.20 uur aanwezig zijn’.  

Vragen of deelnemen? 
Heeft u vragen over dit initiatief of wilt u graag met mee lopen? Neem contact op via welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl.  

Stel uw vraag