Nieuws

Steenbergse jongerenwerkers begeven zich in de leefwereld van jongeren

In de gemeente Steenbergen zoeken jongerenwerkers de omgeving op waar jongeren elkaar ontmoeten en 'chillen'. Op die manier sluiten ze aan bij de dagelijkse leefwereld van jongeren en stimuleren ze jongeren om zelf activiteiten te ondernemen. Waar wenselijk bieden ze ondersteuning of hulp. Signaleren, coachen en verbinden, dat zijn de sleutelwoorden in een plan dat onlangs in de Steenbergse gemeenteraad is vastgesteld.

Belangrijk is dat jongeren een fijne jeugd hebben en opgroeien in een omgeving waar ze zich prettig voelen. Ze moeten zich daarbij gesteund voelen door de jongerenwerkers die er voor alle jongeren zijn. 

Coachen

Esther Prent, wethouder in de gemeente Steenbergen (Jongerenwerk): “We willen vooral dat jongeren zelf aan de slag gaan zodat ze het naar hun zin hebben in hun eigen buurt of kern.” In het plan is opgenomen dat jongerenwerkers minimaal twee keer per jaar een activiteit ondersteunen die jongeren zelf willen organiseren. De Jongerenbus dient als mobiele plek waar jongeren elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en samen ideeën kunnen uitwerken.

Verbinden

Jongerenwerkers maken deel uit van het sociaal team, waarin professionals van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan sportcoaches en maatschappelijk werkers.

Contact

Het team jongerenwerkers bestaat uit: Giliam van Boekel, (giliam.vanboekel@wijzijntraversegroep.nl), Iris de Korte (iris.dekorte@wijzijntraversegroep.nl), Monique van Dongen-Polling (monique.vandongen@wijzijntraversegroep.nl) en Raymond Been (raymond.been@wijzijntraversegroep.nl). De Steenbergse jongerenwerkers zijn ook telefonisch te benaderen via 0167 - 750 850.

Stel uw vraag