Schulden

Groeien de schulden u boven het hoofd? Schakel dan onze hulp in. 

Ik wil van mijn schulden af


Vraag hulp bij schulden

Schulden gaan vaak gepaard met schaamte en angst. Blijf er niet mee zitten. Hulp vragen is geen zwakte, maar juist een kracht. Wij helpen u om uit de schulden te komen. Een schuldhulpverlener kan u begeleiden, en samen met u stap voor stap uw schulden oplossen. We helpen ook schuldsanering (WSNP) aan te vragen, en steunen u om dit driejarige traject vol te houden.

Mensen met schulden kunnen terecht bij de gemeente. De gemeente, Kredietbank en WijZijn werken samen om mensen voor te bereiden op een schuldhulpverleningstraject. De gemeente heeft de regie. Zij beoordeelt of er sprake is van een problematische schuldensituatie en beslist wat er moet gebeuren. De Kredietbank onderrzoekt of een minnelijk traject mogelijk is, door afspraken te maken met de schuldeisers.

Hulp

WijZijn begeleidt mensen bij de gedragsverandering die nodig is om uit de schulden te komen. Onze hulp is gratis en zonder verwijsbriefje. Ook online kunt u uw vraag stellen, zelfs anoniem.

Meer informatie?

Bel 0167 - 750 850 of stuur ons een e-mail.

Stel uw vraag