Boodschappendienst

Ouderen die niet meer alleen hun wekelijkse boodschappen kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Dienstenloket van WijZijn Steenbergen. 

U komt voor de boodschappendienst in aanmerking als u niet in staat bent om zelfstandig boodschappen te doen als gevolg van bijvoorbeeld een medische aandoening of ouderdom en u geen gebruik kunt maken van mensen in uw omgeving.

Aan de boodschappendienst, die geheel uit vrijwilligers bestaat, zijn geen kosten verbonden, tenzij er speciale wensen zijn, dit dan in overleg met de vrijwilliger.

Aanmelden

Om te kijken of u in aanmerking komt voor de boodschappendienst neemt u contact op met het Dienstenloket van WijZijn Steenbergen. Indien u inderdaad in aanmerking komt, gaan wij kijken of er een vrijwilliger voor u beschikbaar is. Is dit het geval dan volgt een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden dan verdere afspraken gemaakt over tijden, boodschappenlijstjes en geld. Ook spreken we af of de vrijwilliger de boodschappen alleen doet of samen met u.

Stel uw vraag